فهرست مطالب

اس ام اس دروغ گفتن جدید

[ ]


مــن مي بافم ...
تــو مي بافي ...
مــن براي تــو کلاه
تا سرت را گرم کنم ...
تــو براي مـن دروغ
تا دلم را گرم کني

++++++++++++++++++++++++++++++++++


شيرين نميشود طعم تلخ دروغ هايي که به خوردم دادي........!!!!!!!

++++++++++++++++++++++++++++++++++


گرگه در خونه بزبزقندي رو ميزنه؟
شنگول ميگه: کيه؟
گرگه ميگه : منم آقا گرگه
شنگول و منگول و حبه انگور تحت تاثير صداقتش قرار ميگيرن و درو باز ميکنن

++++++++++++++++++++++++++++++++++


دلم واسه شيطان ميسوزه ... ! دروغ نگفت. تظاهر نکرد... حتي به قيمت اخراجش از بهشت...

++++++++++++++++++++++++++++++++++


به يک ديگر دورغ نگوييد
آدم است ،
باور مي کند ،
دل مي بندد

++++++++++++++++++++++++++++++++++


ترجيح مي دهم حقيقتي آزارم بده، تا اينکه دروغي آرومم کنه .

++++++++++++++++++++++++++++++++++


گاو ها هم دروغ ميگن با اينكه تنهان همش ميگن مـــــا

++++++++++++++++++++++++++++++++++


ميشل پوآکار: لازم نيس دروغ بگيم.درست مثل بازي پوکر گفتن حقيقت بهترين روشه .بقيه فکر مي کنند داري بلوف ميزني پس برنده تويي

++++++++++++++++++++++++++++++++++


دروغ می گــــــویی تا من خوشــــــحال شوم!
و من احمــــــق می شوم… تا تو دلگیــــــر نشوي. .!!!!

++++++++++++++++++++++++++++++++++


جز من اگرت عاشق و شيداست بگو
ور ميل دلت به جانب ماست بگو
ور هيچ مرا در دل تو جاست بگو
گر هست بگو،نيست بگو،راست بگو...!

++++++++++++++++++++++++++++++++++


هر چه شنيدي بازگو مکن ، که نشانه دروغگويي است، وهر خبري را دروغ مپندار، که
نشانه ناداني است.

[تاريخ ارسال : جمعه ۲۳ دی۱۳۹۰]

تبليغات

تبلیغات تبلیغات

آمار و اطلاعات