فهرست مطالب

مركز پيام چيست؟ - مسيج سنتر - Message Center

[ ]

شماره مركز پيام اپراتور هاي تلفن همراه مغز اس ام اس شماست!

اين شماره ها توسط اپراتور هاي تلفن همراه ارائه مي شود و براي تحليل اس ام اس هاي شما(1) مي باشد.

در صورت تغيير يا حذف اين شماره ها ، امكانات سرويس اس ام اس(2) شما غير فعال مي شود.

اپراتور ايرانسل داراي چندين شماره مركز پيام مي باشد كه در صورت ترافيك(3) يا اختلال(2) در ارسال اس ام اس ها با تغيير اين شماره مي توانيد از اين سرويس استفاده كنيد.

براي مثال در اغتشاشات سال 88 كه همه مركز پيام همه اپراتور هاي تلفن همراه غير فعال بود ، ايرانسل با ارائه اين شماره ها براي مدتي مركز پيام خود را فعال كرده بود كه فقط عده از اين شماره ها باخبر بودند.

براي مشاهده و تنظيم اين شماره ها از قسمت اس ام اس تلفن همراه خود به قسمت تنظيمات و در آخر به قسمت مركز پيام برويد.

Sony ericsson : Messaging > Settings > Text message > Service centre


شماره مركز پيام همراه اول (0910 - 0911 - 0912 ....., 0919)  : 9891100500

شماره مركز پيام ايرانسل (0935 - 0936  ....., 0939)  : 989350001400

شماه هاي ديگر مركز پيام ايرانسل : 989350001410 - 989350001420 - 989350002400 - 989350002420

شماره مركز پيام تاليا (0932)  : 989320900004


(1) تحليل اس ام اس ها : فارسي يا انگليسي بودن - تعداد حروف - اپراتور گيرنده و قيمت گذاري.

(2) امكانات سرويس اس ام اس : ارسال - دريافت - گزارش تحويل - گزارش دريافت.

(3) ترافيك اس ام اس ها : تعداد زياد اس ام اس هاي ارسال شده در يك زمان ( در اين زمان شماره مركز پيام به تعداد محدودي از كاربران سرويس مي دهد كه باعث رد بقيه اس ام اس هاي ارسالي مي شود ).

[تاريخ ارسال : یکشنبه ۲ مرداد۱۳۹۰]

تبليغات

تبلیغات تبلیغات

آمار و اطلاعات