اس ام اس های روز

اس ام اس

اس ام اس های روز - اس ام اس به زبان شمالي / رشتی / گیلکی - http://20sms.blogfa.com

اس ام اس
رمان 17 تير
تبلیغاتتبلیغات
موضوعاتموضوعات
پروفایل مدیرپروفایل مدیر
20sms.blogfa.com - عضویت در گروه 

جدیدترین مطالبجدیدترین مطالب
مطالب پربازدیدمطالب پربازدید
آرشیو مطالبآرشیو مطالب
دوستان مادوستان ما
تبلیغات متنیتبلیغات متنی
آمار و اطلاعات

عنوان پستاس ام اس به زبان شمالي / رشتی / گیلکی

تاریخنوشته شده در تاریخ : سه شنبه ۲۸ تیر۱۳۹۰ | 10:4


شمه حیاطه پیش آب چلامه
مرا تی مین قهر سلامه
تو که قهر سلام، مو دل شکسته
روز مهشر گیرم ته بند شصته

_________________________________________________20sms.blogfa.com_____


خدایا مو غریبم، مه یار غریبه
نشه و خواستگاری، مو و نسیبم
سر راهان بدم دو مار سیاه
اول مه یار بز نداشته وفا
دوم مر بز نخیسم دنیا

_________________________________________________20sms.blogfa.com_____


بهار صبح كه بلبل چهه چهه ژنه/چوپان بندون سري كو لله ژنه
گاين اسپيت بندون كو كرن ونگ/رفقون دوري چمه دلي ژنه چنگ
چمه ديل تنگ ترا؟/هيچ دفرسي چرا؟

_________________________________________________20sms.blogfa.com_____


تنه هر كس بومونو خسته بخته ، بي اشته زندگي كرده چه سخته،ترا غش!
يا بري - يا از بدا بام ، الان يندينه سر كرده وقته ...

_________________________________________________20sms.blogfa.com_____


تي ديل دريا مي ديل خشک زمينه/تي خنده تي نگاه چي دلنشينه/تي واسي من بزم ديل به دريا /که او دريا ميان مردن شيرينه

_________________________________________________20sms.blogfa.com_____


سیاه شالی دبستم تی کمره / خیلی وقته من نرم تی خبره / خیلی وقته تو می حال وا نپرسی / مگر من بی وفا بوم تو بترسی

_________________________________________________20sms.blogfa.com_____


تــو دهِ می رادوار نیبی ، ستم بوخورده دیله ره دوا نیبی
تاکی واسی چوم بودوزم درچکا ور
من کی دانم هرگز نایی
تاکی می مُبتلا نیبی

_________________________________________________20sms.blogfa.com_____


تو دانستی کی می دیل/ تی چوم برایه نامویـی
صدتا خانقاه میانی / دست بدُعایه نامویی
نامویی می بیقراریه بیدینی ، گرم ارسو میشینه
جه اینتظاری بیدینی ، نامویی گرمه کوُنی
غُربت سرد مره تو ، دانستی ای بی وفا ، کی بی پنایم نامویی

_________________________________________________20sms.blogfa.com_____


دریا شو یو طوفان
ایتا دونیا اوخان
پوشت در پوشت
دمرده شبو دیل واترکان
ایتا کونه سو زنه که
آپا اوپا گودن

_________________________________________________20sms.blogfa.com_____


می موشتا وانکون کی دونیا فوگورده
جنگلانا واورس
تسکه دیلانه شب فوقوسانا

_________________________________________________20sms.blogfa.com_____


هاتو کی غورصا خایم دوارم
رویگار خورا لیسکا کونه

_________________________________________________20sms.blogfa.com_____


ایتا دریا دیل پستایی بوگودم
می هارای
طوفان وارگانه

_________________________________________________20sms.blogfa.com_____


دریا آوه جا نده
تام توم بزه پوشته
بی چوم پیله
تره خیالا شومه

_________________________________________________20sms.blogfa.com_____


خیالو
شبو
آسمانه جیگیفته تی تی
شه بزه جنگلا
جه می اوخان
انهمه تاسیانه
کی وا اوچینه!

_________________________________________________20sms.blogfa.com_____


دوارستی تو ایتا خانه خرابا ده چره
واچکستی کراهای واشکسه دارا ده چره
تو نانستی که واکفته مرا سخته روزیگار
کرا تینتیر بامویی بشکسه بالا ده چره

 نظر

ابزار هدايت به بالاي صفحه